Afdrukken

VIOD Revue

Onder leiding van regisseur Sietse Bijlsma is een groep toneelspelers gestart met de voorbereiding van een VIOD revue. Deze revue is geschreven door Joukje Hamersma en bevat een zestal sketches. Volgens Wikipedia is een sketch  een kort komisch optreden met een of meer acteurs.

In de eerste sketch ‘Wisten jimme dat’ gaan we terug in de tijd. ‘De Freonskipsbeker’ komt ook weer te voorschijn. In ‘Het busje komt zo’ blijven we nog even in het verleden. Taferelen die zich in het beroemde blauwwitte VIOD busje afspeelden, passeren de revue. In ‘Lâns de line’ voeren voor- en tegenstanders een heftige discussie over vrouwenvoetbal. De sketch ‘Ferskil moat der bliuwe’ zoemt in op verschillen tussen mannen en vrouwen die voetballen. Natuurlijk zal een sketch over spraakmakende vrijwilligers niet ontbreken. In de ‘De jeugd ……ús takomst’ volgen we twee moeders bij de eerste wedstrijd van hun kroost. De wasvrouwen zullen ook niet ontbreken.

Maar er is meer te genieten dan alleen maar toneel. Ook de zangkunsten van de toneelspelers worden danig op de proef gesteld in liedjes zoals ’T is best genôch’, kantinehimmeldersliet en it striptize liet ‘You can leave your hat on’. Kortom spektakel van de bovenste plank.